easy site builder

© Copyright SisuID yhteisö - Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojaseloste

Kanta-asiakaskorttien ja tunnuslukulistojen loppu
– SisuID-tunnistusratkaisu avaa digiyhteiskunnan pullonkaulan

SisuID -Yhteisön lehdistötiedote 13.12.2018 klo 8:00

Nixu, Suomen Tilaajavastuu sekä Digital Living International luovat uuden yhteisen sähköisen tunnistamisen ratkaisun julkishallinnon ja yksityisen sektorin käyttöön. Tavoitteena on helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa sekä parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tunnistautuminen on digitaalisten palveluiden akilleen kantapää

Valtiovarainministeriön mukaan vahva tunnistautuminen nykyisillä menetelmillä on valtiolle suuri vuosittainen kuluerä ja tunnistautumistapahtumat ovat vain kasvussa palveluiden digitalisoituessa. Suomessa onkin suuri tarve vastata digitaalisen tunnistautumisen haasteisiin erityisesti käytettävyyden ja kustannusten näkökulmasta.

Nixun, Suomen Tilaajavastuun ja Digital Living Internationalin yhdessä johtama Sandbox of Trust -pilottihanke tarjoaa ongelmaan nopeaa ratkaisua. Hanke perustaa Suomeen lainvoimaisen avoimen yhteisön, joka tulee luomaan ja ylläpitämään mobiilipohjaista SisuID-tunnistautumissovellusta. Tämän sovelluksen avulla kansalaiset ja ulkomaalaiset voivat kirjautua vaivattomasti normaalia ja vahvaa tunnistautumista vaativiin sähköisiin palveluihin.

Edelliset tunnistamishankkeet ovat kariutuneet eri sektorien ja toimialojen yhteistyön puutteeseen. Nyt muodostettavaan yhteisöön toivotetaan tervetulleiksi kaikki tunnistautumista hyödyntävät palveluntarjoajat.

"Yhteisömallissa hinnoittelu tulee transaktiohinnoittelun sijaan perustumaan kiinteään jäsenmaksuun, jolla katetaan alustan ylläpito- ja kehityskustannukset. Tällöin tunnistaminen ei ole enää kenellekään liiketoimintaa rajoittava ominaisuus, vaan päinvastoin, liiketoimintaa mahdollistava ominaisuus", visioi Pirkka Frosti Digital Living International -yrityksestä.

SisuID ja vaivaton tunnistautuminen älypuhelimella

Julkisen ja yksityisen sektorin laajamittaisesti hyödyntämä SisuID-tunnistautumissovellus tarkoittaisi uutta ja helppokäyttöistä tapaa kirjautua digitaalisiin palveluihin ja mahdollistaisi jopa salasanojen korvaamisen.

Ratkaisu tuo konkreettisesti myös helpotusta lompakolle, sillä sovellus voi korvata kaikki muoviset lupa- ja kanta-asiakaskortit. Kun käyttäjä voi osoittaa mobiilisovelluksella henkilöllisyyteensä, hänen digitaaliseen identiteettiinsä liitetyt luvat tai valtuudet voidaan tarkistaa reaaliaikaisesti palveluntarjoajien taustajärjestelmistä.

Käyttöönotto vuoden 2019 loppuun mennessä

 "Sandbox of Trust -hanke kehittää SisuID-ratkaisua nopeasti pilottiprojektien avulla. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita on jo mukana testaamassa vaatimuksiaan uudelle tunnistussovellukselle", sanoo Joonatan Henriksson Nixusta ja jatkaa, ”Pilotteihin otetaan mukaan vielä muutamia tahoja, jotka haluavat kasvattaa nopeasti omaa digitaalista kilpailukykyään käyttäjäystävällisemmällä tunnistautumisella."

Ratkaisun lähdekoodi julkaistaan avoimena lähdekoodina, joten muidenkin maiden on mahdollista ottaa ratkaisu kustannustehokkaasti käyttöön oman digitaalisen yhteiskuntansa kulmakiveksi. Samalla viedään suomalaista teknologiaosaamista maailmalle.

SisuID -Yhteisö

Lisätietoja:

SisuID Internet-sivu www.sisuid.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.sisuid.com