easy site builder

© Copyright SisuID yhteisö - Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojaseloste

Laaja SisuID-yhteisö onnistui luomaan pelisäännöt digitaaliselle tunnistamiselle

– Yksityinen ja julkinen sektori ovat tehneet poikkeuksellista yhteistyötä

SisuID -Yhteisön lehdistötiedote 16.07.2019 klo 8:00

SisuID


Digitaalisessa tunnistamisessa on ollut pitkään useita ongelmia.

Nykyiset vahvan tunnistamisen välineet ovat kalliita sekä valtiolle että palveluntarjoajille. Salasanat hankaloittavat digitaalisten palvelujen käyttöä. Erityisryhmät, kuten alaikäiset ja edunvalvottavat, jäävät sähköisten palveluiden ulkopuolelle. Ulkomaisten henkilöiden tai yritysten asiointi suomalaisissa digitaalisissa palveluissa on monimutkaista ja hidasta, mikä heikentää Suomen kilpailukykyä.

Nixu, Suomen Tilaajavastuu ja Digital Living käynnistivät viime vuonna pilottihankkeen nimeltä Sandbox of Trust, jonka tavoitteena on ratkaista digitaalisen tunnistamisen ongelmat ja luoda uusi kansallinen tunnistamistapa. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi toukokuussa, ja tulokset ovat lupaavia.

Puolen vuoden aikana hankkeessa luotiin digitaalisen tunnistamisen yhteiset pelisäännöt, kehitettiin uusi avoimen lähdekoodin tunnistamistapa (SisuID-sovellus) sekä kokeiltiin uuden tunnistautumistavan soveltuvuutta viidessä eri pilottihankkeessa.

Poikkeuksellinen yhteisö

Sandbox of Trust -hankkeessa on mukana yli 30 organisaatiota yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Organisaatioita yhdistää yhteinen tavoite: tehdä sähköisestä tunnistamisesta edullista, helppokäyttöistä ja turvallista. Yhteisön voimin tullaan syksyn 2019 aikana perustamaan digitaaliseen tunnistamiseen keskittyvä osuuskunta. Yhteistyön malli on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen.

”Tunnistamisen ongelmia ei voi ratkaista vain yksi taho tai yksi sektori. Siksi iloitsemme, että hanke onnistui niin hyvin ja tuloksia on jo nyt”, sanoo Nixun digitaalisen liiketoiminnan johtaja Joonatan Henriksson. ”Yhteisön jäsenet linjasivat esimerkiksi, että tuotettavan ratkaisun pitää tukea uuden maksupalveludirektiivin, PSD2:n, vahvaa asiakkaan tunnistamista”.

Yhteiset tunnistamisen pelisäännöt kirjattu sääntökirjoihin

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotu SisuID-yhteisö kokoontui useita kertoja avoimiin istuntoihin keskustelemaan digitaalisen tunnistamisen yhteisistä pelisäännöistä. Keskusteluissa sovittiin muun muassa hinnoittelumallista, kehityksen ohjauksesta ja toteutettavista ominaisuuksista. Keskustelujen tuloksena yhteisö loi tunnistuspalvelun operoinnille sääntökirjat, joihin kaikki mukana olleet tahot sitoutuivat.

”Työskentely oli poikkeuksellisen avointa ja osallistavaa. Jokainen on saanut vaikuttaa periaatteiden muodostumiseen. Tämä on ainoa tapa taata kaikkia tahoja hyödyttävä tunnistautumispalvelu, joka aidosti tukee digitaalisen yhteiskunnan nopeaa kehitystä”, sanoo Pirkka Frosti, Digital Living Internationalin johtaja.

Tuloksia sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin puolelta

Sääntökirjojen lisäksi SisuID-yhteisö toteutti lukuisia pilotteja, joissa kokeiltiin SisuID-tunnistautumista käytännössä. Viidessä pilotissa oli mukana yli kymmenen yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa kehittämässä uuden tunnistusratkaisun ominaisuuksia.

Julkishallinnon pilottien tuloksia: 

• Koulu- ja opetussektorin pilotissa kokeiltiin, miten alaikäinen pääsisi huoltajan suostumuksella itse kirjautumaan esimerkiksi koulun ja terveydenhuollon palveluihin. Pilotin myötä tunnistettiin tarve luoda henkilön yksilöivä tunniste, joka yhdistäisi henkilöön liitettyä dataa yli sektorirajojen julkisen ja yksityisen sektorin palveluissa. Tämä mahdollistaisi myös elinikäiseen oppimiseen liittyvien yksityisten työnantajien ja kouluttajien tarjoamien palveluiden digitalisoinnin.

• Ulkomaalaisten opiskelijoiden digitaalista asiakaspolkua tutkittiin opiskelupaikan hakemisesta aina korkeakoululle saapumiseen. Sähköisen tunnisteen avulla opiskelija voisi suostumuksellaan siirtää tietoja eri viranomaisten ja toimijoiden välillä, esimerkiksi Opintopolusta Migrin oleskelulupaprosessiin ja korkeakoulun sisäisiin järjestelmiin.

• Ulkomaisen yritysyhteistyön pilotissa arvioitiin sähköisesti tunnistetun ulkomaalaisen yrittäjän palvelupolkua kohti yrityksen perustamista Suomessa. Pilotissa kokeiltiin mahdollisuutta, että ulkomaisen yrittäjän ei tarvitsisi edes käydä paikan päällä perustaakseen yrityksen Suomeen.

Yksityisen sektorin pilottien tuloksia:

• Matkustusalan pilotissa arvioitiin lentomatkustajan asiakaspolkua niin, että matkustajan ei tarvitsisi missään vaiheessa esittää matkustusasiakirjoja lentokentällä, vaan tunnistaminen hoidettaisiin biometrisen kasvojentunnistamisen avulla ja voitaisiin yhdistää kaikkiin matkustusekosysteemin palveluihin digitaalisesti.

• Lisäksi pilotoitiin henkilön tunnistamista itsepalveluna tapahtuva postipaketin noudossa sekä laajan yksityisen asiointiverkoston toimimista tunnistusvälineen myöntäjänä.

SisuID-yhteisö julkistaa pilottien tarkemmat kuvaukset syksyn 2019 aikana.

Digitaalisen tunnistamisen hankkeen seuraavat vaiheet

Vuoden 2019 aikana SisuID-yhteisö perustaa tunnistusosuuskunnan tuottamaan palvelua. Osuuskunta kattaa yhteisöllisesti palvelun kustannukset, pitää palvelua yllä ja kehittää sitä eteenpäin.

Toiminta jatkuu avoimena yhteisön asettamien tavoitteiden mukaisesti. Minkä tahansa toimijan, niin julkiselta tai yksityiseltä sektorilta, on mahdollista liittyä osuuskuntaan jäseneksi tai ostaa siltä tunnistuspalvelua. SisuID:n taustalla olevia teknologioita kehitetään edelleen avoimesti MyData- ja Sitran IHAN- hankkeissa asetettujen ihmiskeskeisen ja eettisen datan käsittelyn periaatteiden mukaisesti.

SisuID-palvelu on tarkoitus siirtää tuotantoon vuoden 2020 alussa. Kaikki palveluntarjoajat voivat myötävaikuttaa aikatauluun ilmoittautumalla SisuID:n verkkosivuilla https://sisuid.com ja allekirjoittamalla aiesopimuksen, jota hyödynnetään hankkeen rahoituskeskusteluissa.

SisuID -Yhteisö

Lisätietoja:

Joonatan Henriksson, Head of Digital Business, Nixu
joonatan.henriksson (at) nixu.com 

Pirkka Frosti, Johtaja, Digital Living International
pirkka.frosti (at) digitalliving.fi 

Sami Sinisalo, Tuotehallintajohtaja, Suomen Tilaajavastuu
sami.sinisalo (at) tilaajavastuu.fi 

SisuID Internet-sivu www.sisuid.com

SisuID on digitaalisen tunnistamisen ratkaisu, jota tuottaa ja hallinnoi avoin SisuID-yhteisö. Se tarjoaa tavanomaisen ja vahvan tason tunnistamista palveluntarjoajille edulliseen hintaan. Se mahdollistaa myös datan ja digitaalisten palvelujen linkittämisen henkilön omalla suostumuksella. Se voi korvata salasanat ja hankalat ja kalliit useamman tekijän todentamismekanismit palveluissasi. Kansalaisille ja ulkomaisille loppukäyttäjille se on ilmainen.

Vuonna 2018 käynnistynyt Sandbox of Trust on suomalaislähtöinen digitaalisen tunnistamisen hanke, jonka jäseninä ovat Nixu Oyj, Suomen Tilaajavastuu, Digital Lving International ja Teknologiateollisuus ry. Hanketta rahoittaa Sitra yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa ja kuuluu Teknologiateollisuuden Reaaliaikatalouden hankesateenvarjon alle.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.sisuid.com